מרפאה של ד"ר הררי עופר

מוריה 63, חיפה
טלפון:
04-6069955
טלפון:
04-6069955
פקס:
04-8112122