מרפאת ד"ר ניקולאי צייטלין

בניין יוניטרייד, שד הרצל 1,חדר 709א, אשדוד
טלפון:
08-8647881