מרכז רפואי שי תל השומר

רח' גילדסגיים 4 מיקוד 5265504

רח' גילדסגיים 4 מיקוד 5265504 , רמת גן
טלפון:
050-5756777
טלפון:
053-5309524
פקס:
03-6224040