מרפאת הדסה עין כרם

מרפאת שר"פ הדסה עין כרם, ירושלים
טלפון:
02-6778899
טלפון:
02-6778877
פקס:
02-5842111