המרפאה של דר' קייזרמן סימון

ויצמן 14, קומה 14 חדר 1419, תל אביב-יפו