מרפאת - ילדים ריש לקיש, המושבה היוונית2
ריש לקיש 6 מושבה היוונית , ירושלים