בית הרופאים

רח' חזון איש 19, בני ברק
טלפון:
03-6194361
טלפון:
03-6194315