מרפאת - ילדים 'ריש לקיש' המושבה היוונית

ד"ר שלמה כהן רופא ילדים

ריש לקיש 6 ,מושבה היוונית, ירושלים
טלפון:
053-2121399
טלפון:
02-6713008
פקס:
02-6504404