ד"ר אמה קלנטרוב

חללי אגוז 12 שכונת גני אביב , לוד
טלפון:
053-8411268
טלפון:
08-9219519