מרפאת ד"ר ירון מינץ

ביאליק 14, רמת גן
טלפון:
03-6729848
טלפון:
050-6489007