קרית אונו

ירושלים 39 , קרית אונו
טלפון:
03-6499962