מאוחדת בני ברק

דמשק אליעזר 17, בני ברק
טלפון:
03-5741510