מרפאת בעז שגיא

מרכז וייצמן, תל אביב-יפו
טלפון:
03-6947254