אסיא שירותי בריאות

, נתיבות/באר שבע
טלפון:
08-9933633