מרפאת ד"ר מילאטינר

הרב ש"ך 39, בני ברק
טלפון:
053-9956214