בית חולים "אלישע"

רחוב יאיר כ"ץ 12, חיפה, אבו גוש
טלפון:
04-8543129