מרפאת הגפן

המעפיל 2א', רמת גן
טלפון:
053-9956349
טלפון:
03-7573999