"רפואית"

חירם 6, ירושלים
טלפון:
053-9956357
טלפון:
02-5668888
פקס:
058-5011737