המרפאה של ד"ר דוד פז וד"ר גורביץ יורם

הששה עשר 49, ירושלים
טלפון:
053-9956359
טלפון:
02-5833375