צרפאת ד"ר אלכסנדר דיסקין

חיים עוזר 31, הבניין העגול, קומה 1, פתח תקווה
טלפון:
053-9956465
טלפון:
03-9049199