הגפן

המעפיל 2 א', רמת גן
טלפון:
053-9956114
טלפון:
03-7573999