מרפאת מכבי - חיספין

בתוך הישוב, חיספין
טלפון:
050-7175771
טלפון:
04-6602606