מרפאת דר' תומר איזנברג

רחוב יורם ורון 2, קרית האקדמיה, אשקלון
טלפון:
*9955