מרפאתה של ד"ר אסיה שיינקמן

בנימין 4

בנימין 4, רחובות
טלפון:
08-9944924
טלפון:
053-8411233