סניף רמת גן/ בני ברק

כנרת 5, מגדלי בית בסר 4, קומה 9, בתוך מרכז רפואי בסר 4. , בני ברק