מרפאתו של ד"ר גורביץ יורם- פסגת זאב

פסגת זאב, השישה עשר 49, ירושלים
טלפון:
053-9956359