מרפאתו של ד"ר גורביץ יורם

השישה עשר 49, ירושלים, ירושלים
טלפון:
053-9956395