מרפאתה של ד"ר האלה אל נדאף

כפר ג'ת במשולש
טלפון:
04-6283336
טלפון:
053-9956769