מרפאתה של ד"ר וולך

להקת תיסלם (בסמוך לכמיאל, גוש משגב), מכמנים
טלפון:
053-9955362