מרפאה של ד"ר אדלר שמחה

חזון איש 19בית הרופאים, בני ברק
טלפון:
03-6194315
טלפון:
052-6666224