מרפאה של ד"ר גרובר אריה

הבעל שם טוב 7, בני ברק
טלפון:
03-5781073