חזון איש-רופאים עצמאיים - בני ברק

חזון איש 19בית הרופאים, בני ברק
טלפון:
03-6183108
טלפון:
09-7437314
פקס:
050-6661890