מרפאה של ד"ר לנדסמן מוטי

אהבת שלום 4שכונת ויזניץ, בני ברק
טלפון:
03-5740949