מרפאה של ד"ר סטרו חיים

אהרונוביץ 47כניסה מר"ח רבי מאיר, בני ברק
טלפון:
03-5789949
טלפון:
03-5789950