מרפאה של ד"ר שרם משה

עזרא 66, בני ברק
טלפון:
03-6184037
טלפון:
03-5793366