מרפאה של ד"ר קנון ברי

התמר 11, קרני שומרון
טלפון:
09-7929943
טלפון:
09-7929943