מרפאה של ד"ר טמיר שלומית

הגליל 78מרכז מסחרי חדש, גני תקווה
טלפון:
03-6353174