מרפאה של ד"ר זקס מאיר

מאפו 6 א, חיפה
טלפון:
04-8244352
טלפון:
052-6244352