מרפאה של ד"ר חדאד לילא

בן גוריון 21, חיפה
טלפון:
04-8526272
טלפון:
054-6390044