ד"ר קוסמיארסקי בילארד מאיר

רבי עקיבא 50קניון גני הרצליה, הרצליה
טלפון:
09-9542650
טלפון:
3555