מרפאת הפרדס 222קניון בית אליעזר קומה א' חדרה

הפרדס 222קניון בית אליעזר קומה א', חדרה
טלפון:
3555
טלפון:
04-6201522