מרפאתה של ד"ר אסיה שיינקמן

בנימין 4, רחובות
טלפון:
053-8411233