מרפאה של ד"ר פיירשטיין מרינה

מעפילי אגוז 14 דירה 1, נתניה
טלפון:
09-7733360