מרפאת קלאוזנר 9"מרכז דוד" נתניה מזרח חנות 13 נתניה

קלאוזנר 9"מרכז דוד" נתניה מזרח חנות 13, נתניה
טלפון:
3555
טלפון:
09-8610179