מרפאה של ד"ר סקורניק דן יאיר

השקמה 1, סביון
טלפון:
03-5340404
טלפון:
052-3808063