חיים עוזר-רופאים עצמאיים - פתח תקוה

חיים עוזר 17 בכניסה ב' קומת קרקע, פתח תקווה
טלפון:
03-9319693