מרפאת חיים עוזר 31קומה א' פתח תקווה

חיים עוזר 31קומה א', פתח תקווה
טלפון:
03-9049199
טלפון:
03-9049199
פקס:
052-3557963