מרפאה של ד"ר לם מנחם

הנשיא 40, חיפה
טלפון:
04-8334288
טלפון:
04-8242218