מרפאה של ד"ר לוי יוסף

קרן קיימת 4, פתח תקווה
טלפון:
03-9323650