מרפאה של ד"ר פרויד הנריך נפתל

שפירא 43מרכז רפואי עדן קומת קרקע חדר 10, פתח תקווה
טלפון:
03-7419772
טלפון:
03-7419772